Højbystævnet 7.-9. september 2018 – 40 års jubilæum
Sæt kryds i kalenderen nu!
Julebal 2018
Fredag den 28 dec. 2018 kl. 19.30: Julebal i Højby Forsamlingshus

HØJBYSTÆVNETS STØTTEFORENING:

Alle bidrag er meget velkomne på regnr.: 0828 kontonr.: 0003772950

Orkestret kendes ikke på nuværende tidspunkt!

Juleballet i 2017 var med Heebøll&Vinter Duo:

Højbystævnet:  •  Ole Ryge Petersen  •  Tlf: 5151 8677  •  lissiole@rygepetersen.dk