Højbystævnet
Lørdag den 28 dec. 2019 kl. 19.30: Julebal i Allerup Forsamlingshus
Sæt kryds i kalenderen nu!

HØJBYSTÆVNETS STØTTEFORENING:

Alle bidrag er meget velkomne på regnr.: 0828 kontonr.: 0003772950

Orkestret kendes ikke på nuværende tidspunkt!

Juleballet i 2018 var med Jydsk på Næsen:

Jydsk på Næsen spiller op til bal .
Entré: Gratis.

Se evt. mere på gruppens
hjemmeside
Facebookside
YouTube
Højbystævnet:  •  Ole Ryge Petersen  •  Tlf: 5151 8677  •  lissiole@rygepetersen.dk