Højbystævnet
Fredag den 12. april 2019 kl. 20.00: Bal i Allerup Forsamlingshus
Sæt kryds i kalenderen nu!

HØJBYSTÆVNETS STØTTEFORENING:

Alle bidrag er meget velkomne på regnr.: 0828 kontonr.: 0003772950

Musikdirektør Rasmussens Balorkester spiller op til bal .
Entré: 50 kr.

Middag for højbystævnets hjælpere kl. 18.00

Se evt. mere på gruppens
Facebookside
YouTube
Højbystævnet:  •  Ole Ryge Petersen  •  Tlf: 5151 8677  •  lissiole@rygepetersen.dk