Højbystævnet 7.-9. september 2018 – 40 års jubilæum
Sæt kryds i kalenderen nu!
Knark

HØJBYSTÆVNETS STØTTEFORENING:

Alle bidrag er meget velkomne på regnr.: 0828 kontonr.: 0003772950

Knark

Gunner Friis, Ove Andersen og Bent Melvej har alle haft stor tilknytning til Århus folkemusikhus, og bl.a. har de år efter år spillet til det egendariske afflæskningsbal mellem jul og nytår.
De tre spillemænd er rodfæstet i den danske folkemusik tradition. Og kan deres repertoire til perfektion.
Selvom orkestret er meget populært, er de aldrig slået igennem i Sverige. De siger selv, at det skyldes navnet.

Højbystævnet:  •  Ole Ryge Petersen  •  Tlf: 5151 8677  •  lissiole@rygepetersen.dk