Højbystævnet 7.-9. september 2018 – 40 års jubilæum
Sæt kryds i kalenderen nu!
Älvdalens Spelmanslag

HØJBYSTÆVNETS STØTTEFORENING:

Alle bidrag er meget velkomne på regnr.: 0828 kontonr.: 0003772950

Älvdalens Spelmanslag

1971 bildades embryot till Älvdalens spelmanslag i samband med en radioinspelning. Under årens lopp har spelmanslaget förkovrat sig i Älvdalspolskor blandat med nykomponerade och äldre låtar och speluppdragen och spelmansresorna har blivit många genom åren. Laget har övning en gång i veckan under skolterminerna. Man har arbetat stadigt för att föryngra lagets genomsnittsålder genom att slussa in elever från kommunala musikskolan. Som många andra spelmanslag så är man fler på sommarhalvåret, särskilt till Bingsjöstämman som blivit en sorts återträff, än vinterhalvåret, då många älvdalingar kommer ”hem” under sommaren – även spelmän.

Højbystævnet:  •  Ole Ryge Petersen  •  Tlf: 5151 8677  •  lissiole@rygepetersen.dk